Tablice budowlane

Tablice budowlane służą do kontrolnego pomiaru energii elektrycznej
oraz bezpośredniego lub pośredniego zasilania urządzeń, narzędzi i oświetlenia placu budowy.

Szczególnie przydatne w budownictwie wykonywanym etapowo, przy
stopniowej rozbudowie sieci rozdzielczej. Aparaty są umieszczone
w skrzynce stalowej, malowanej proszkowo w kolorze RAL7035.
Skrzynka posiada specjalny daszek zabezpieczający wnętrze skrzynki
przed wodą. Tablica nie wymaga żadnego mocowania na obiekcie,
wyposażona jest w nóżki pozwalające na jej pewne i stabilne
ustawienie w miejscu pracy. Na bocznych ścianach tablicy znajdują
sie gniazda wtykowe do zasilania odbiorów. Są to gniazda 1 fazowe
3 przewodowe, oraz 3 fazowe, 5 przewodowe.

Istnieje wiele wykonań tablic, o różnej ilości obwodów i gniazd,
obudowy mogą być również wykonane z blachy aluminiowej malowanej
proszkowo lub z tworzywa termo-utwardzalnego.
Wszystkie te warunki wykonania ustalą Państwo z nami telefonicznie.
Każdą tablice dopasowujemy do wymagań naszego Klienta.